Errecom - Oil Guard 1

KARAKTERISTIKE

  1. Oil Gurad je sitem za vizuelnu proveru kvaliteta mešavine gasa i ulja u sistemu klime.
  2. Koristi se dok lima radi na vozilu i u realnom vremenu se vidi profok fluida i njegov kvalitet.
  3. Test je izuzetno pouzdan u određivanju ispravnosti kompresora klime na vozilu.
  4. Uređaj je namenjen profesionalnim korisnicima.