Mastercool 52234-BT Digitalni termometar/vlagometar 1Mastercool 52234-BT Digitalni termometar/vlagometar 2Mastercool 52234-BT Digitalni termometar/vlagometar 3Mastercool 52234-BT Digitalni termometar/vlagometar 4Mastercool 52234-BT Digitalni termometar/vlagometar 5

Digitalni merač temperature i relativne vlažnosti klimatizovanog područja.

Prikaz parametara preko bluetooth aplikacije na vašem telefonu.

Praktična primena

Visoka tačnost rezultata