Mastercool - Azot test

31,000.00  din

  • Azot test set
  • Pripremna grupa sa regulacijom pritiska za bocu
  • Kontrolni manometar za detekciju curenja sistema
  • Crevo od regulatora do kontrolnog manometra
  • Adapter za sve vrste boca

  • Model:53020