Wigam Optima+Analizator Variant

601,800.00  din

OPTIMA +/A je NAJNOVIJA jedinica rođena u WIGAM fabrici. Predstavlja novu generaciju stanica za održavanje i popravku sistema za klimatizaciju vozila sa analizatorom.


Potpuno dizajniran i proizveden od strane WIGAM-a, OPTIMA +/A ukljucuje najinovativnije karakteristike na današnjem tržištu, kombinujući „tehnologiju i jednostavnost“ u savršenoj harmoniji. Zahvaljujući novom 7” ekranu osetljivom na dodir, OPTIMA +/A se može podesiti u skladu sa sopstvenim radnim navikama, biranjem izmedu više opcija i personalizacijom svakodnevne upotrebe.


U skladu sa WIGAM tradicijom, OPTIMA+/A uživa koncept dizajna koji omogućava maksimalnu tacnost količine rashladnog sredstva kako u fazi punjenja (+/- 15g) tako iu fazi sakuipljanja, jednaku 99% ukupne količine. Ovaj model može da radi na potpuno autonoman nacin, zahvaljujući automatskim ventilima Lov i High. 3 nezavisne vage sa rezolucijom od 1g, koje upravljaju uljima i aditivima, omogućavaju rad na siguran i pouzdan nacin na hibridnim i potpuno elektricnim vozilima. Visok standard tacnosti, zajedno sa novim ciljem curenja rashladnog sredstva "NULA" tokom faze pražnjenja ulja, i potpuno automatsko upravljanje pražnjenjem nekondenzujućih gasova, osiguravaju da je ovaj model u skladu sa najstrožim standardom koji diktira nemacki automobil proizvodači.


OPTIMA+/A je takode podešen da radi sa hermetickim dozimetrima za jednokratnu upotrebu, kupovinom specijalnog kompleta. OPTIMA+/A se standardno isporucuje sa ugradenim hidraulicnim analizatorom gasa. Ova varijanta omogućava potpuno automatsku upotrebu cak i tokom faze analize, bez odvajanja od vozila.


OPTIMA+/A je nastavak porodice WIGAM-ovih VARIANT modela. Jedina jedinica dizajnirana da može da radi sa R134a ili R1234if. Kupovinom posebnog kompleta za kompletiranje, jedinica će biti odabrana za traženi rashladni fluid tokom prve faze pokretanja i kroz operaciju naknadnog ugradnje, OPTIMA+/A se može promeniti za rad drugim rashladnim sredstvom.


GLAVNE FUNKCIJE

HIBRID-READI: AUTO-CLEAN funkcija za hibridna i elektricna vozila

Potpuno automatska jedinica:

    Niski i Visoki automatski ventili.
    Automatski sakupljanje.
    Automatski vakuum / vakuum test.
    Automatsko pražnjenje ulja (sa skalom).
    Automatsko punjenje PAG, POE i UV ulja.
    Automatsko punjenje rashladnog sredstva.
    Automatski personalizovani ciklus (sakupljanje-vakum-punjenje).
    Ciklus ispiranja

NULA emisija rashladnog sredstva tokom ispuštanja faze starog ulja.

Baza podataka koja se može nadograditi sa USB memorijom.

Integrisani štampac. Prilagodeni papirni izveštaj sa podacima radionice/operatera/vozila.

Automatski alarm za servis: jedinica vas obaveštava kada morate da zamenite filter i ulje u vakuum pumpi. (I.A.S.).

Kontinuirano praćenje unutrašnjeg pritiska u boci.

Automatska kontrola pražnjenja gasova koji se ne mogu kondenzovati.

Periodicno automatsko testiranje: jedinica proverava nepropusnost unutrašnjeg kola svakih 20 dana.

Ispitivanje pritiska rashladnim sredstvom pre faze punjenja.

Ispitivanje pritiska sa azotom ili AZOIDRO (N2+H2).

Destilacija sa automatskom kontrolom.

Integrisana sonda za sobnu temperaturu.

Automatska kontrola temperature boce grejaca rashladnog sredstva.

Spreman za Vi-Fi vezu (opciono).

Automatski i ugradeni VARIANT (R134a/R1234yf) analizator rashladnog sredstva sa analizom sastava.

Spreman za rad sa hermetickim dozimetrima za jednokratnu upotrebu (opciono).

TEHNICKE KARAKTERISTIKE

Refrigerans R134a- R1234i
Brzina sakupljanja 300 g/min
Tacnost sakupljanja +/-5g
Efikasnost sakupljanja >99%
Tacnost punjenja +/-5g
Zapremina pumpe 100 l/min
Kapacitet boce 10 kg
Rezolucija skale rashladnog sredstva 5 g
Rezolucija ulja/UV skale 1 g
Temperatura skladištenja -10°C / +50°C
Radna temperatura okoline 0 / +40°C
Napajanje 230/1/50
Dimenzije i težina (bez pakovanja) 54 k 56 k 118 cm / 64 kg


  • Model:Optima+A Variant

0 stavki

Informacije o proizvođaču
Pridružite nam se na Facebook-u