Parking dvostubni lift

Dvostubni parking lift

Sistem automatskog električnog zabravljanja odbravljanja

Hidraulični sigurnosni sistem

Nosivost 2700 kg

Visina podizanja 2100mm

Širina platforme 2100mm

Dužina platforme 3770mm

Ukupna dužina 4500mm

Ukupna širina 2561mm

Ukupna visina sa vozilom 3500mm

Potreban napon 220 ili 380 volti

Mogućnost postavljana više liftova u nizu sa zajedničim stubovima.

  • Model:FT282

0 stavki

Pridružite nam se na Facebook-u