Errecom - Ulje POE 46+UV 1

KARAKTERISTIKE

  1. Ulje za autoklime na esterskoj bazi sa dodatkom UV boje.
  2. Kompatibilno sa gasom R134-a.
  3. Univerzalno za većinu tipova kompresora osim u hibridnim vozilima.
  4. Pakovanje 1 litar.