Mastercool - Set za ispiranje sistema 1Mastercool - Set za ispiranje sistema 2
  • Set za ispiranje sistema klime
  • Obezbeđije prohodnost creva, hladnjaka i isparivača
  • Koristi specijalni deterdžent za tu namenu
  • Tlači se do 15 bara
  • Prilagodljiv za sve promere creva i otvora
  • Efikasno čisti ostatke od oštećenih kompresora i ostale nečistoće