Reklamacija

Reklamacija se dokazuje sa prilaganjem računa i overenog garantnog lista, i uz detaljan opis kvara isključivo u pisanom obliku na mail info@flowtools.rs , ili poštom na adresu: SZTR Flowtools, Miloša Pocerca 4, 15000 Šabac, Srbija, RS. Kao i putem telefona na broj +381 (0)64 127 3468

Izlazak servisne službe se računa po pređenom kilometru u visini od 250 din po kilometru od sedišta servisne službe (zavisno iz koje ste regije ili opštine), sedište servisne službe je u Šapcu, ukoliko imamo servisnu službu bliže sedištu kupca tada se kilometraža naplaćuje od najbližeg servisnog centra.

Kod transporta uređaja na servis ili sa servisa kupac snosi troškove transporta.

Izlazak servisne službe se računa po pređenom kilometru u visini od 250 din po kilometru od sedišta servisne službe (zavisno iz koje ste regije ili opštine), sedište servisne službe je u Šapcu, ukoliko imamo servisnu službu bliže sedištu kupca tada se kilometraža naplaćuje od najbližeg servisnog centra.

Cena radnog sata preduzeća SZTR Flowtools je 1200 din + pdv.

.